La pseudoconferencia Episcopal Tarraconense o CET fantasma o pirata....CRISTIANDAD FUTURA......INDEX

Arenga de Novell olvidando hablar de Dios como obispo, pero no olvidando el arte de decir sin decir

GLOSSA dia 27 de setembre de 2015

Per ells / Mons. Xavier Novell

A hores d'ara tothom té clar que aquest diumenge decidim sobre la independència de Catalunya. Ho ha deixat clar tant la campanya electoral, com la mobilització de l'Estat, de tantes associacions civils i corporacions de tot tipus. Tenim, doncs, l'oportunitat de viure i participar en el dia més important de la nostra història com a poble.

Fa dos anys, partidaris de la independència van demanar als rectors que toquessin les campanes a l'inici de la via catalana. Ja sabeu que ho vaig desaconsellar per evitar un posicionament polític de l`Església. Aquesta setmana, en canvi, he animat tots els rectors a tocar les campanes aquest diumenge a les 9 del matí. Un bon repic per a despertar tothom i anunciar-los que ha arribat el dia de la llibertat: el dia que tenim a les nostres mans la decisió sobre el futur del nostre poble.

Molts de vosaltres us llevareu sabent bé què votar. Coneixeu la candidatura que vol aglutinar el sí que faciliti un reconeixement internacional al procés de la independència. Sabeu de l'altra candidatura a favor del sí. Us queda clar, també, que el vot per a qualsevol de la resta de candidatures significa no a la independència.

D'altres, potser no pocs de la generació dels meus lectors habituals, encara esteu dubtosos. Potser perquè voldríeu un canvi però teniu por. Potser perquè el partit que heu votat tota la vida o no concorre a les eleccions o s'ha dividit o ha perdut una part important dels seus líders i militants. Potser perquè us costa votar sí o no a través de candidats el perfil ideològic dels quals està molt lluny de les vostres idees.

Als que esteu decidits us animo a contribuir a una alta participació, ajudant a d'altres a votar. Sabeu que l'èxit d'aquest referèndum depèn de la participació i tots coneixeu persones, parentes o veïnes, que per a votar necessiten que algú els animi i acompanyi. Oferiu-vos i ajudeu a una participació que faci inequívoc el resultat, sigui quin sigui.

Als dubtosos, també us demano que aneu a votar i us dono un consell senzill i crec que adequat a un que es considera el vostre pare i pastor: si no sabeu que votar, escolteu els vostres fills i néts majors d'edat. El que decidim és el futur de Catalunya i el futur és d'ells. Tantes coses heu fet per ells! Voteu, també, per ells!

-----------------

-----------------

GLOSA día 27 de septiembre de 2015

Por ellos / Mons. Xavier Novell

A estas horas todo el mundo tiene claro que este domingo decidimos sobre la independencia de Cataluña. Lo ha dejado claro tanto la campaña electoral, como la mobilización del Estado, de tantas asociaciones civiles y corporaciones de todo tipo. Tenemos, pues, la oportunidad de vivir y participar en el día más importante de nuestra historia como pueblo.

Hace dos años, partidarios de la independencia pidieron a los párrocos que tocasen las campanas al inicio de la vía catalana. Ya sabéis que lo desaconsejé para evitar un posicionamiento político de la Iglesia. Esta semana, en cambio, he animado a todos los párrocos a tocar las campanas este domingo a las 9 de la mañana. Un buen repique para despertar a todos y anunciarles que ha llegado el día de la libertad: el día en que tenemos en nuestras manos la decisión sobre el futuro de nuestro pueblo.

Muchos de vosotros os levantaréis sabiendo bien qué votar. Conocéis la candidatura que quiere aglutinar el sí que facilite un reconocimiento internacional al proceso de la independencia. Sabéis de la otra candidatura a favor del sí. Os queda claro, también, que el voto por cualquiera del resto de candidaturas significa no a la independencia.

Otros, quizá no pocos de la generación de mis lectores habituales, aún estáis dudosos. Quizá porque querríais un cambio pero tenéis miedo. Quizá porque el partido al que habéis votado toda la vida, o no concurre a las elecciones, o se ha dividido, o ha perdido una parte importante de sus líderes y militantes. Quizá porque os cuesta votar sí o no a través de candidatos cuyo perfil ideológico está muy lejos de vuestras ideas.

A los que estáis decididos os animo a contribuir a una alta participación, ayudando a otros a votar. Sabéis que el éxito de este referéndum depende de la participación y todos conocéis personas, parientes o vecinas, que para votar necesitan que alguien les anime y acompañe. Ofreceos y ayudad a una participación que haga inequívoco el resultado, sea el que sea.

A los dudosos, también os pido que vayáis a votar y os doy un consejo sencillo y creo que adecuado a uno que se considera vuestro padre y pastor: si no sabéis qué votar, escuchad a vuestros hijos y nietos mayores de edad. Lo que decidimos es el futuro de Cataluña y el futuro es de ellos. ¡Tantas cosas habéis hecho por ellos! ¡Votad también por ellos!

----------------------

[Publicada el 23 09 2015]

¿Le parece a monseñor Novell que una parte de los residentes en Cataluña tiene derecho a decidir independizarse de Cataluña?

¿Le parece a monseñor Novell que declararse en Cataluña independientes de Cataluña no crearía conflictos, violencia y daños a las personas, y por lo tanto no sería inmoral por parte de los que lo hicieran?

Entre los candidatos de los que mandan en Cataluña para el arzobispado [cardenalicio] de Barcelona se olvidan los expertos del obispo de Solsona, Xavier Novell, que se presentaba como muy centrado en transmitir a los cristianos las enseñanzas y la vida de Cristo como transmite la Iglesia, hasta que en septiembre de 2012, en su sermón, más que homilía, de la fiesta de la Virgen del Claustro, patrona de Solsona, dijo en su catedral: "Maria del Claustre, nascuda en un país ocupat i oprimit, sap bé què signifiquen les estelades. Què li hem d'explicar sobre desitjos d'independència política?"... "Deixeu-m'ho dir més clarament: Estar a favor de la independència de Catalunya és perfectament legítim moralment i, per tant, els catòlics, si ho voleu, podeu ser independentistes".

Este permisivismo del "podéis si queréis" no es lo mismo que el deber de amar a Dios y al prójimo, ni se parece a la regla de la moral. ¿Le parece a monseñor Novell que declararse en Cataluña independientes de Cataluña no crearía conflictos, violencia y daños a las personas, y por lo tanto no sería inmoral por parte de los que lo hicieran?

¿Le parece a monseñor Novell que una parte de los residentes en Cataluña tiene derecho a decidir independizarse de Cataluña?

La Nunciatura Apostólica desautoriza las declaraciones del Abad de Montserrat sobre la secesión de Cataluña y la Santa Sede

El obispado de Vic desautoriza que se exhiba la bandera independentista en el monasterio de Santa María de Ripoll porque sólo la oficial representa a todos los catalanes

Independentismo dentro de Barcelona con los mismos argumentos que los nacionalistas catalanes: Freedom for Sarriá-San Gervasio

Pueblo ilusorio, nación fatua
«Ellos me han dado celos con lo que no es Dios,
me han irritado con sus vanos ídolos;
¡pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio,
los irritaré con una nación fatua!»
(Dt 32,21)

-----------------------

------------------------

 

 

La pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponda el derecho de constituirse en Estado, ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza, dan lugar a un nacionalismo totalitario, que es incompatible con la doctrina católica.

España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable.

Conferencia Episcopal Española, instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en España, septiembre de 2002

 

Nota de la pseudoconferencia Episcopal Tarraconense:

Nota de la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense

"Davant les peticions de diversos mitjans de comunicació en relació a la posició dels Bisbes de Catalunya referent a les Eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al proper 27 de setembre recordem que:

El passat dia 7 de setembre la Conferència Episcopal Tarraconense va fer pública una Nota dels Bisbes, aprovada per unanimitat, en la qual ja expressaven el seu criteri respecte d’aquestes Eleccions.

Els Bisbes de Catalunya es ratifiquen que no correspon a l’Església proposar una opció concreta, però sí que defensen la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat de les persones i dels pobles, i que recerquin amb constància la pau, la solidaritat i la justícia.

Els Bisbes diocesans tenen en les seves respectives diòcesis la responsabilitat pròpia i immediata d’acompanyar i orientar els seus fidels, i així ho estan fent els Bisbes de Catalunya també en aquesta qüestió."

Mn. Norbert Miracle, vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense

Barcelona, 22 de setembre de 2015

Nota de la Secretaría de la Conferencia Episcopal Tarraconense

Ante las peticiones de diversos medios de comunicación en relación a la posición de los Obispos de Cataluña referente a las Elecciones al Parlamento de Cataluña, convocadas para el próximo 27 de septiembre recordamos que:

El pasado día 7 de septiembre la Conferencia Episcopal Tarraconense hizo pública una Nota de los Obispos, aprobada por unanimidad, en la que ya expresaban su criterio respecto de estas Elecciones.

Los Obispos de Cataluña se ratifican en que no corresponde a la Iglesia proponer una opción concreta, pero sí que defienden la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, y que busquen con constancia la paz, la solidaridad y la justicia.

Los Obispos diocesanos tienen en sus respectivas diócesis la responsabilidad propia e inmediata de acompañar y orientar a sus fieles, y así lo están haciendo los Obispos de Cataluña también en esta cuestión.

Mosén Norbert Miracle, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense

Barcelona, 22 de septiembre de 2015

 

---------------------------------

Nota dels bisbes de Catalunya davant les eleccions al Parlament

http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=22648

1.      Tenint present que les properes eleccions al Parlament de Catalunya poden tenir una notable importància històrica, en tant que deixebles de Jesucrist i pastors de l’Església Catòlica, arrelada des dels primers temps del cristianisme a la nostra terra, volem contribuir a la reflexió dels ciutadans de Catalunya, amb la llum que ens ve de l’Evangeli de Jesucrist, conscients que estan en joc qüestions decisives a nivell institucional, polític i social. En el marc democràtic, creiem que també la nostra veu, exposada amb esperit de servei, pot enriquir el debat actual sobre el present i el futur del nostre país.

2.      Continua tenint vigència el que vam afirmar sobre la identitat nacional de Catalunya en el document "Arrels cristianes de Catalunya" de 1985, i que vam recollir el 2011 en el nostre Document titulat "Al servei del nostre poble". Per això manifestem el nostre amor a la Pàtria catalana, a la qual l’Església ha volgut servir des dels seus inicis, i el nostre respecte per la legítima diversitat d’opcions que se sotmetran a votació.

3.      Constatem que, amb el pas del temps, s’ha fet encara més palès i ha pres més intensitat allò que vàrem dir abans de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012. Aquests darrers anys s’han manifestat nous reptes i noves aspiracions, que afecten la forma concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el context europeu. No toca a l’Església proposar una opció concreta, però sí que defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb constància la pau i la justícia.

4.      Recordem el deure de tots els ciutadans a participar activament en les eleccions com una manera d’exercir la pròpia responsabilitat en la recerca del bé comú, i encara més en un moment crucial com el que estem vivint, que pot tenir conseqüències de llarga durada. Per això, cal que cadascú expressi per mitjà del vot les pròpies opcions, tenint present els grans valors que han d’estructurar la societat, com són el respecte als drets de les persones, de les famílies i les institucions, així com l’honestedat i la transparència de la gestió pública; i la regeneració de la política, pensada amb visió àmplia, i que prioritzi la justícia i l’atenció als més febles i als que sofreixen el pes de la crisi econòmica.

5.      Entre tots haurem de continuar potenciant la convivència de la societat catalana dins la pluralitat d’idees, conviccions, opcions i sentiments, cosa que vol dir animar la construcció d’una societat democràtica, solidària, acollidora amb els emigrants, respectuosa amb totes les sensibilitats i defensora de les llibertats. Caldrà continuar treballant per eradicar els efectes perniciosos de la crisi econòmica, cercant camins que permetin millorar la situació de tanta gent que viu en l’atur, en l’estretor, en la pobresa o en la marginació.

6.      Demanem a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, que intercedeixi perquè el nostre poble sàpiga discernir bé les seves opcions i trobi camins per a construir un futur més just i més fratern, obert solidàriament a la realitat dels altres pobles del món.

Tarragona, 7 de setembre de 2015

Font: Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya

------------------

La Secretaria de la CET té l´ajut d´un vicesecretari, que actualment és Mn. Norbert Miracle, prevere de l'arquebisbat de Tarragona

Organismes que depenen de la Secretaria

Gabinet d´Informació de l´Església a Catalunya (GIEC).
a/e:
giec@tarraconense.cat